Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Zakres działalności > Misja

MisjaNaszą misją jest wsparcie studentów i absolwentów w planowaniu
i rozwoju własnej kariery zawodowej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami
i umiejętnościami nabytymi w toku studiów.

Cele

 • Rozwijanie kompetencji pozazawodowych studentów i absolwentów naszej Szkoły
 • Przedstawianie naszej Uczelni, jako szkoły kompleksowo kształcącej przyszłych
  absolwentów, wartościowych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy
 • Łączenie pracodawców z wykwalifikowaną kadrą
 • Transfer najnowszych osiągnięć nauki i praktyki zawodowej do instytucji
  i przedsiębiorstw szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia i farmacji

Działalność podstawowa

 • Pozyskiwanie informacji o interesujących ofertach pracy
 • Organizacja podstawowych szkoleń dla studentów- absolwentów
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • Szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • Współpraca z instytucjami, firmami i serwisami pośrednictwa pracy
 • Gromadzenie informacji o zewnętrznych szkoleniach i warsztatach
 • Tworzenie internetowego systemu wymiany informacji
  student- absolwent- pracodawca
 • Pomoc w przygotowaniu osobistej ścieżki kariery
 • Poradnictwo zawodowe
do góry

Gdański Uniwersytet Medyczny
Akademickie Centrum Karier
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1071; fax: (58) 349 1072
e-mail: abk@gumed.edu.pl
Nota prawna »